Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kassation av läkemedel

Ansvaret för att avfall, även läkemedel, hanteras och kasseras korrekt ligger på den enskilda verksamheten. På varje arbetsplats ska det finnas en miljöansvarig.

En guide för kassation av läkemedel har arbetats fram av en kassationsgrupp inom Region Stockholm. Kassationsgruppen finns inte längre och därför uppdateras inte guiden.

Guide för kassation av läkemedel (pdf) » Pdf, 29.9 kB.

Vid minsta osäkerhet, kassera som "Cytostatika och läkemedelsförorenat avfall/Läkemedelsavfall". Guiden vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Stockholm. Patienter som har frågor om att lämna in eller kassera läkemedel hänvisas till apotek.

För ytterligare frågor om kassation av läkemedel hänvisas till Naturvårdsverket eller Arbetsmiljöverket om det rör farligt avfall.