Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Om Evidens

Tidningen Evidens
Tidningen Evidens

Evidens – Region Stockholms läkemedelskommittés tidning för hälso- och sjukvården

Evidens, medicin och läkemedel från Region Stockholms läkemedelskommitté, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen lanserades 2010 och kommer ut med några nummer om året.

Tidningen trycks i omkring 5 000 exemplar och finns även att läsa digitalt på www.janusinfo.se/evidens. Innehållet har ett särskilt fokus på läkemedel samt på medicin och läkemedel inom primärvården.

Tidningen ingår i en internationell medlemsorganisation, The International Society of Drug Bulletins (ISDB), som grundades 1986 med stöd av WHO:s Europakontor. Syftet med ISDB är att stödja kommittétidningar, som för att bli medlemmar måste vara redaktionellt och ekonomiskt oberoende från kommersiella intressenter och ha ett högkvalitativt innehåll.

Har du synpunkter på tidningen eller förslag om vad du vill läsa om? Mejla till lakemedelskommitten.hsf@regionstockholm.se.

Prenumerera på tidningen Evidens »


Redaktion:

Jennie Cardell, allmänläkare

Åsa Derolf, överläkare, ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté

Magnus Edlund, formgivare

Sara Hallander, allmänläkare

Fredrik Hedlund, apotekare och tf chefredaktör

Elin Jerremalm, apotekare

Eva Vikström Jonsson, klinisk farmakolog

Christer Norman, allmänläkare

Anna Riesenfeld, apotekare

Mattias Schmidt, allmänläkare


Ansvarig utgivare: Åsa Derolf, ordförande Region Stockholms läkemedelskommitté