Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Förslag vid brist på amoxicillin

Publicerat 2023-05-22

Just nu är det brist på de flesta förpackningar med amoxicillin tabletter och mixtur. Ett antal månader framöver kommer tillgången att variera. Om amoxicillin inte finns tillgängligt – se nedanstående förslag på lämpliga alternativ vid olika indikationer.

Läkemedelsverket har också beslutat om ett särskilt tillstånd som medger att apotek får expediera recept på licensläkemedel i tablettform innehållande amoxicillin. För expedition krävs dock att vårdenheten har en generell licens beviljad för läkemedlet. Beslutet gäller till och med den 31 januari 2024.

Observera att tillgången till mixtur är mycket begränsad och ska reserveras till barn.

Rekommendationer för amoxicillin och alternativ:

Terapisvikt vid akut otitis media

Tänk på att odla och sedan anpassa behandlingen efter odlingssvar.

 • I första hand:
  amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3).
 • I andra hand:
  • till barn trimetoprim + sulfametoxazol 8 mg/ml + 40 mg/ml, 0,4 ml/kg x 2 i 7 dygn (max 160 mg/800 mg x 2)
  • till vuxna trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 7 dygn.

Recidiv av akut otitis media – inom 4 veckor

 • Till barn fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 1,6 g x 3) alternativt amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 10 dygn (max 750 mg x 3).
 • Till vuxna fenoximetylpenicillin (PcV) 1,6–2 g x 3 i 10 dygn alternativt amoxicillin 750 mg x 3 i 10 dygn.

Pneumoni hos vuxna – underliggande KOL

 • Resistens förekommer. Överväg sputumodling.
  I första hand:
  amoxicillin 750 mg x 3 i 7 dygn.
 • I andra hand:
  doxycyklin tabl 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn alternativt
  trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 5–7 dygn.

Pneumoni hos barn

Amoxicillin 25 mg/kg x 3 i 5 dygn (max 750 mg x 3) alternativt
fenoximetylpenicillin (PcV) 25 mg/kg x 3 i 7 dygn (max 1 g x 3).

Exacerbation av KOL

Resistens förekommer. Överväg sputumodling.

 • I första hand:
  amoxicillin 750 mg x 3 i 5–7 dygn alternativt
  doxycyklin tabl 200 mg x 1 i 3 dygn, sedan 100 mg x 1 i 4 dygn.
 • I andra hand:
  trimetoprim + sulfametoxazol tabl 160/800 mg x 2 i 5–7 dygn.

För aktuell information om tillgängliga licenspreparat, kontakta apotek.

Möjliga alternativ på licens enligt nedan:

Licensläkemedel

500 mg


Namn: Amoxicilina Ardine

Läkemedelsform: 20 tabletter (går att dela)
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratorio Reig Jofre, S.A., Spanien

Ledtid: 1–2 dagar

Pris: cirka 260 kr

Varunummer: 846786

 

Namn: Amoxicilina Ardine

Läkemedelsform: 30 tabletter (går att dela)
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratorio Reig Jofre, S.A., Spanien

Ledtid: begränsad tillgång

Pris: 390 kr

Varunummer: 846056


Namn: Amoxicillin Micro Labs

Läkemedelsform: 20 tabletter (går att dela)
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Micro Labs GmbH, Tyskland

Ledtid: leverans beräknas i början av november

Pris: 190 kr

Varunummer: 844990


Namn: Amoxicillin Micro Labs

Läkemedelsform: 30 tabletter (går att dela)
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: Micro Labs GmbH, Tyskland

Ledtid: Beräknas vara tillgänglig i början av november.

Pris: 390 kr

Varunummer: 845367


Namn: Amoxi 500-1A Pharma

Läkemedelsform: 20 tabletter (går att dela)
Läkemedelsstyrka: 500 mg

Tillståndsinnehavare: 1 A Farma GmbH, Tyskland

Ledtid: osäker tilgång

Pris: 160 kr

Varunummer: 844953

750 mg

Namn: Amoxicillin Micro Labs

Läkemedelsform: 20 tabletter

Läkemedelsstyrka: 750 mg

Tillståndsinnehavare: Micro Labs GmbH, Tyskland

Ledtid: 14 dagar

Pris: 250 kr

Varunummer: 846383


Namn: Amoxicillin-Ratiopharm

Läkemedelsform: 30 tabletter
Läkemedelsstyrka: 750 mg

Tillståndsinnehavare: Ratiopharm GmbH
Ledtid: 1 dag, god tillgång

Pris: 260 kr

Varunummer: 845410


Ledtid: 14 dagar

Pris: 300 kr

Varunummer: 845306


Alternativt

Ledtid: 3–7 dagar

Pris: 500 kr, varunummer skapas när giltig licens finns


Namn: Amoxicillin AL

Läkemedelsform: 30 tabletter
Läkemedelsstyrka: 750 mg

Tillståndsinnehavare: Aliud pharma GmbH

Ledtid: 3–7 dagar

Pris: 500 kr, varunummer skapas när giltig licens finns


Strama Stockholm

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad