Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Skriv ut inhalatorkartan

Publicerat 2022-07-28

Nu kan du skriva ut en ny inhalatorkarta och använda vid patientmötet.

Sökbar inhalatorkarta.

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för lung- och allergisjukdomar

Senast ändrad