Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på opioidanestetika

Publicerat 2022-05-09

Uppdatering 2022-07-18: Dispensförpackningar Sufenta injektionsvätska från Finland finns att tillgå.

Det kommer att uppstå en brist på Sufenta (sufentanil) injektionsvätska, lösning 5 mikrogram/ml 5x2 ml varunummer 130441 under maj.

Arbete för att ta in dispensförpackningar pågår, men tills dispensförpackningarna kommer blir det troligen ett kort glapp i leveranserna under maj.

Sufenta (sufentanil), injektionsvätska, lösning 50 mikrog/ml finns att tillgå.

Respektive enhet får ta ställning till aktuellt behandlingsalternativ.

Leverans av svenska förpackningar beräknas åter i augusti.

Elin Jerremalm

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »