Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brist på tabletter med fusidinsyra

Publicerat 2021-09-22

Fucidin (fusidinsyra) filmdragerad tablett 250 mg från Leo Pharma har utgått. Inga motsvarande alternativ finns att tillgå på den svenska marknaden, men det finns alternativ på licens.

Fucidin (fusidinsyra) filmdragerad tablett 250 mg 20 och 100 stycken från LEO Pharma har utgått och inga motsvarande alternativ finns nu tillgängliga på den svenska marknaden. Det kan finnas enstaka förpackningar av parallellimporterad vara ute på apoteken.

Följande licensalternativ kan vara möjliga alternativ:

Licensläkemedel

Namn: Fucidine
Läkemedelsform: filmdragerad tablett, 10 stycken
Läkemedelsstyrka: 250 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratories Leo, Frankrike

Ledtid: cirka två veckor

Cirkapris: 200 kr

Varunummer: Saknas, skapas upp när giltig licens finns

 

Namn: Fucidine
Läkemedelsform: filmdragerad tablett, 100 stycken
Läkemedelsstyrka: 250 mg

Tillståndsinnehavare: Laboratories Leo, Frankrike

Ledtid: cirka två veckor

Cirkapris: 2 050 kr

Varunummer: Saknas, skapas upp när giltig licens finns

Region Stockholms läkemedelskommittés expertgrupp för infektionssjukdomar

Spruta

Observera: nyhetstexterna är aktuella när de publiceras och uppdateras normalt inte.

Senast ändrad

Uppdaterad information för bristsituationer på läkemedel, inklusive där så är möjligt hänvisning till ersättningsvara, finns på följande ställen.

ApoEx

Restweb »

Läkemedelsverket

Restnoteringslista »

För vacciner även Smittskydd Stockholm

Restnoterade vacciner »