Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Tipsa om medicinteknisk produkt

Publicerat 2022-01-26

Här kan du som arbetar i region/vård och omsorg tipsa om en medicinteknisk produkt eller produktområden som du anser borde nomineras för en utvärdering inför en rekommendation av MTP-rådet.

Nomineringen är till för regioner, grupper inom kunskapsstyrningen och professionsorganisationer, medarbetare inom den offentliga hälso- och sjukvården.

Nomineringen kommer att skickas till MTP-rådets beredningsgrupp för bedömning.

Företag

Företag har också möjlighet att tipsa om medicinteknisk produkt för utvärdering genom Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets (TLV) webbplats.

Tips från företag
Definition medicinteknisk produkt


ÅÅÅÅ-MM-DD

Namn och kontaktuppgifter


Namn på produkten och tillverkare

Vilket medicinskt syfte har produkten, berörda verksamheter och patientgrupper

Är det en ny typ av produkt eller funktion? Om inte, vad är skillnaden mot tidigare produkter? Möjliggör den nya metoder, patientnytta, verksamhetsnytta?

Hur många produkter/patienter berörs, är det en produkt som kan vara aktuell i samtliga regioner?

Använder man/kliniken produkten idag, finns publicerade studier för metoden där produkten ingår? fördelar, nackdelar, risker

Är produkten CE-märkt? Ange om möjligt när produkten blev CE-märkt som MTP, vilken riskklass produkten har

Senast ändrad