Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Arkiv

Publicerat 2020-08-18

Här finns rekommendationer från MTP-rådet, antingen för att de ersatts av en ny rekommendation eller för att MTP-rådet inte kan garantera aktualiteten.

Baserat på den etiska plattformen och den hälsoekonomiska värderingen av den medicintekniska produkten eller metoden, avger MTP-rådet en rekommendation till regionerna om användning. Mer om rekommendationer.

AsthmaTuner, spirometer för egenkontroll och behandling av astma
2020-02-20

FoundationOne CDx, tjänst för genetisk diagnostik av cancertumörer 2018-06-26

Insulinpumpar av typen hybridpumpar vid diabetes 2018-02-09

FreeStyle Libre, kontinuerlig glukosmätare för diabetes
2018-02-05
2017-06-15

Optune
2017-05-18

Senast ändrad