Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Beslut om nationell samverkan

Här presenteras de medicintekniska produkter som MTP-rådet fattat beslut om att utarbeta en rekommendation för inom ramen för processen ordnat införande av nya medicintekniska produkter.

Senast ändrad