Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

PD1- och PDL1-hämmare

PD1- och PD-L1-hämmare

Sidan uppdaterad 2021-10-13

Sammanställning över NT-rådets rekommendationer för PD1- och PD-L1-hämmare.

Tabellen är sorterad så att det läkemedel som i monoterapi har lägst årskostnad står längst till vänster och det med högst årskostnad står längst till höger. Berednings- och administrationskostnader tillkommer.

Bör användas

Kan användas

Inte användas

Klicka på kolumnrubriken för att sortera

 

Indikationer

Bavencio
(avelumab)

Libtayo
(cemiplimab)

Tecentriq
(atezolizumab)

Opdivo
(nivolumab)

Keytruda
(pembrolizumab)

Imfinzi
(durvalumab)

Malignt melanom, avancerat
monoterapi  Pdf, 205.3 kB.
i första hand Pdf, 205.3 kB.

monoterapi Pdf, 205.3 kB.
i andra hand Pdf, 205.3 kB.


Malignt melanom, adjuvant
monoterapi Pdf, 253.3 kB.
i första hand Pdf, 253.3 kB.

monoterapi Pdf, 253.3 kB.
i andra hand Pdf, 253.3 kB.


Malignt melanom, avancerat med dålig prognos
+ Yervoy Pdf, 238.3 kB.Lungcancer, 1:a linjen icke-småcelligmonoterapi i första hand Pdf, 239 kB.


monoterapi i andra hand Pdf, 239 kB.


Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig, lokalt avancerad


monoterapi Pdf, 154.8 kB.

Lungcancer, 1:a linjen icke småcellig metastaserad och/eller recidiverande i gott allmäntillstånd
+ Yervoy med 2 cykler platinum-dubblett Pdf, 239 kB.Lungcancer, 1:a linjen icke-småcellig av skivepiteltyp i gott allmäntillstånd

+ karboplatin och paklitaxel/nab-paklitaxel Pdf, 239 kB.


Lungcancer, 1:a linjen Icke-småcellig av icke-skivepiteltyp i gott allmäntillstånd+ nab-paklitaxel och karboplatin / bevacizumab, paklitaxel och karboplatin Pdf, 239 kB.


+ platinabaserad kemoterapi och pemetrexed Pdf, 239 kB.


Lungcancer, 2:a linjen Icke-småcellig av icke-skivepiteltypmonoterapi Pdf, 257.5 kB.
i första hand Pdf, 257.5 kB.

monoterapi Pdf, 257.5 kB.
i första hand Pdf, 257.5 kB.

monoterapi Pdf, 257.5 kB.
i andra hand Pdf, 257.5 kB.


Lungcancer, 2:a linjen icke-småcellig av skivepiteltypmonoterapi Pdf, 257.5 kB.
i första hand Pdf, 257.5 kB.

monoterapi Pdf, 257.5 kB.
i första hand Pdf, 257.5 kB.


monoterapi Pdf, 257.5 kB.
i andra hand Pdf, 257.5 kB.


Lungcancer, 1:a linjen småcellig+ etoposid och karboplatin Pdf, 185.6 kB.+ etoposid med karboplatin eller cisplatin Pdf, 185.6 kB.

Urotelial cancer, 1:a linjen

monoterapi Pdf, 227.9 kB.


monoterapi i första hand Pdf, 227.9 kB.


monoterapi i andra hand Pdf, 227.9 kB.


Urotelial cancer, 2:a linjenmonoterapi Pdf, 227.9 kB.

monoterapi Pdf, 227.9 kB.

monoterapi Pdf, 227.9 kB.


Njurcellscancer, 1:a linjen, intermediär/hög risk

 + Inlyta Pdf, 251.1 kB.
i andra hand Pdf, 251.1 kB.+ Yervoy i första hand Pdf, 251.1 kB. + Cabometyx i andra hand Pdf, 251.1 kB.

+ Inlyta Pdf, 251.1 kB.
i andra hand Pdf, 251.1 kB.


Njurcellscancer, 1:a linjen, låg risk

+ Inlyta Pdf, 251.1 kB.+ Cabometyx Pdf, 251.1 kB.

+ Inlyta Pdf, 251.1 kB.


Njurcellscancer, 2:a linjen
monoterapi Pdf, 63.5 kB.Huvud- och halscancer, 1:a linjen skivepitelial

monoterapi el. + platinabaserad kemoterapi & 5-flurorouracil Pdf, 700.3 kB.


Huvud- och halscancer, 2:a linjen skivepitelial
monoterapi Pdf, 186.7 kB.

monoterapi Pdf, 571.9 kB.


Merkelcellscancer

monoterapi Pdf, 252.1 kB.


Skivepitelcancer, kutan


monoterapi Pdf, 197.5 kB.

Bröstcancer, trippelnegativ+ nab-paklitaxel Pdf, 211.2 kB.
Hepatocellulärt carcinom+ bevacizumab Pdf, 199.3 kB.
Hodgkins lymfom
monoterapi Pdf, 188.2 kB.

monoterapi Pdf, 188.2 kB.


Kolorektalcancer, 1:a linjen

monoterapi Pdf, 222.2 kB.


Esofaguscancer, 1:a linjen

+ platinabaserad kemoterapi & fluoropyrimidin Pdf, 223.6 kB.


Esofaguscancer, 2:a linjen
monoterapi Pdf, 196.8 kB.