Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Zepatier (elbasvir/­grazoprevir)

Elbasvir/grazoprevir (Zepatier) är avsett för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna.

Regionsgemensamt avtal finns framtaget »

NT-rådets rekommendation gällande samverkansavtal om NS5A resistenstestning 2017-02-24