Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Tecentriq (atezolizumab)

NT-rådets generella rekommendation för PD-(L)1-hämmare

NT-rådets rekommendation till regionerna är att när flera PD-(L)1-hämmare är godkända vid samma indikation ska det läkemedel eller den läkemedelskombination som har lägst årskostnad övervägas i första hand. I NT-rådets översikt på webbsidan finns godkända indikationer för PD-(L)1-hämmare. När ett läkemedel är med i översikten är det rekommenderat vid de listade indikationerna. Aktuell vårdprogramgrupp beslutar om plats i terapin i förhållande till andra behandlingsinsatser i sitt ordinarie arbete med vårdprogram.

För de behandlingar som omfattar många patienter har NT-rådet i april 2023 förtydligat vad den generella rekommendationen innebär. För Tecentriq gäller det icke-småcellig lungcancer både i monoterapi och i kombination med kemoterapi där NT-rådet i första hand rekommenderar Libtayo, i andra hand Tecentriq och i tredje hand Keytruda. Se den fullständiga rekommendationen via länken nedan.

NT-rådets process för PD-(L)1-hämmare »
Uppföljning för PD-(L)1-hämmare » Pdf, 1.6 MB.
Regionsgemensamt avtal finns framtaget »

Rekommendationer