Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Strensiq (asfotas alfa)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Strensiq 2019-06-26, vilket betyder att vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. 

Motivering: Kostsam behandling av tillstånd med hög svårighetsgrad; angeläget med jämlik hantering.

Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Strensiq är avsett för långtidsbehandling med enzymersättning hos patienter med hypofosfatasi vars första symtom visat sig före 18 års ålder för att behandla sjukdomens benmanifestationer.