Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Qarziba (dinutuximab beta)

Qarziba har utsetts till nationell samverkan 2019-06-26, vilket betyder att det ingår i processen för nationellt ordnat införande och NT-rådet kommer att avge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: Kostsam behandling av tillstånd med hög svårighetsgrad; angeläget med jämlik hantering. Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Qarziba är indicerat för behandling av högriskneuroblastom hos patienter i åldern 12 månader och äldre som tidigare fått induktionskemoterapi där åtminstone partiellt svar har uppnåtts, efterföljt av myeloablativ behandling och stamcellstransplantation, samt patienter med tidigare recidiverande eller refraktärt neuroblastom, med eller utan kvarvarande sjukdom.