Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Leqvio (inklisiran)

NT-rådet har i december 2020 beslutat om nationell samverkan för Leqvio, vilket betyder att läkemedlet ingår i processen för nationellt ordnat införande och att NT-rådet kommer att ge en rekommendation till regionerna om dess användning. Motivering: Ny behandlingsprincip, potentiellt stor patientpopulation. Utredning pågår.

Mer om nationellt ordnat införande

Leqvio är avsett för behandling av vuxna med primär hyperkolesterolemi (heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi, som tillägg till diet.