Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Exviera (dasabuvir)

Dasabuvir är avsett att anvandas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit C hos vuxna.