Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Evrysdi (risdiplam)

NT-rådet har beslutat om nationell samverkan för Evrysdi 2021-03-24. Eftersom Evrysdi administreras oralt kommer det att hanteras genom förmånsansökan hos TLV. Efter att TLV fattat beslut om förmån kommer NT-rådet avge en rekommendation som innebär en komplettering till förmånsbeslutet med exempelvis behandlingsriktlinjer. Motivering: Angeläget med liknande hantering som för Spinraza vid SMA.


Mer om nationellt ordnat införande

Evrysdi (risdiplam) är avsett för behandling av spinal muskelatrofi.