Gå till innehåll

Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nytt poddavsnitt om evidens

Hur fattar man rättvisa beslut på osäkra data? I det senaste avsnittet av podden Rådet från NT-rådet diskuteras läkemedel och medicinteknik, evidens och beprövad erfarenhet, hälsoappar och tyngdtäcken samt genterapier och svåra prioriteringar i framtiden.

Det sker en stor utveckling inom sjukvården i dag. Möjligheten att bota sjukdomar och mildra svåra besvär blir allt större. Men när resurserna är begränsade, måste regionerna göra gemensamma prioriteringar och då är det viktigt att satsa på det som bevisligen gör mest nytta. Och när evidensen saknas eller är begränsad – hur värderar man då nyttan?

Podden gästas denna gång av Rådet för medicintekniska produkter, som jämte NT-rådet arbetar löpande med dessa frågeställningar. I avsnittet säger Erik Gustavsson, etiker för MTP-rådet:

– Det som är viktigt att framhålla när vi pratar om evidens och osäkerhet, är att fundera på vad som skulle hända om man inte behöver bry sig om evidensläget. Det finns flera rättviseproblem med alternativen, t ex att starka patientgrupper i stället får fördel framför svagare grupper eller att det här blir en fråga för marknadsföring från företagen. Det verkar ju ändå som att evidensen hjälper oss att fatta mer rättvisa prioriteringsbeslut.

I avsnittet medverkar

Gerd Lärfars, ordförande i NT-rådet,
Jan Liliemark, ordförande för MTP-rådet,
Gustaf Befrits, hälsoekonom i NT-rådet
Erik Gustavsson, etiker från MTP-rådet.
Samtalet leds av Therese Löfbom, NT-rådet.

Podden Rådet från NT-rådet finns där poddar finns. Du kan också lyssna här:

Senast ändrad