Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Diagnosgrupp

NT-rådets rekommendationer sorterade efter sjukdom.

Tumörsjukdomar

  1. Esofaguscancer
  2. Kolorektalcancer
  3. Ovarialcancer

Övriga diagnosgrupper

  1. Endokrina sjukdomar
  2. Njursjukdomar
  3. Psykisk hälsa
  4. sicklecellsanemi