Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Beslut om nationell samverkan

Här presenteras de läkemedel och indikationer som efter Horizon scanning eller regionernas nominering beslutats omfattas av den nationella processen för ordnat införande. För dessa läkemedel avger NT-rådet en rekommendation till regionerna.

Läkemedel som omfattas av nationell samverkan

Läkemedel som inte omfattas av nationell samverkan

Senast ändrad