Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Kontakt

Rickard Malmström. Foto: Anna Molander

Ordförande
Åsa Derolf
Enhetschef
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Siobhan Wallhuss

Farmaceutisk sekreterare
Siobhan Wallhuss
Leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
siobhan.wallhuss@regionstockholm.se

Postadress:
Region Stockholms läkemedelskommitté
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 6909
102 39 Stockholm