Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Äldres hälsa

Pauline Raaschou, med dr, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@sll.se

Alexandre Bonnard, bitr överläkare
Medicinsk enhet Åldrande
Karolinska universitetssjukhuset

Ann-Ida Eliasson, överläkare
Geriatriska kliniken, Norrtälje sjukhus, Tiohundra

Yvonne Freund Levi, docent, specialistläkare
Karolinska institutet

Patrik Mattsson, specialistläkare
Patrik Mattsson kognitiv medicin och psykiatri

Christian Molnár, leg läkare
Familjeläkarna i Saltsjöbaden

Kristina Persson, leg apotekare
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Dorota Religa, professor, överläkare
Medicinsk enhet Åldrande
Karolinska universitetssjukhuset

Sarantos Stasinakis, överläkare
Affektiv mottagning Rosenlund
Psykiatri Södra Stockholm, SLSO

Catarina Wahlberg, specialistsjuksköterska
Nacka kommun