Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Expertgrupper till Region Stockholms läkemedelskommitté

Cancersjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Johan Falkenius
med dr, överläkare, ordförande
Centrum för hudtumörer, Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset
johan.falkenius@sll.se

Ledamöter »

Endokrina sjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Charlotte Höybye
docent, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Endokrinologi, Karolinska universitetssjukhuset
charlotte.hoybye@sll.se

Ledamöter »

Hjärt- och kärlsjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Karolina Nowinski
med dr, specialistläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
karolina.nowinski@sll.se

Ledamöter »

Hud- och könssjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Lena Hagströmer
överläkare, ordförande
Hudkliniken, Södersjukhuset
lena.hagstromer@sll.se

Ledamöter »

Infektionssjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Jaran Eriksen
med dr, specialistläkare, ordförande
Infektion - Venhälsan, Södersjukhuset
jaran.eriksen@sll.se

Ledamöter »

Koagulationssjukdomar och plasmaprodukter

Expertgruppens utlåtanden »

Margareta Holmström
docent, överläkare, ordförande
Koagulation, Medicinsk enhet Hematologi, Karolinska universitetssjukhuset
margareta.holmstrom@sll.se

Ledamöter »

Kvinnosjukdomar och förlossning

Expertgruppens utlåtanden »

Angelica Lindén Hirschberg
professor, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Gynekologi och reproduktionsmedicin
Karolinska universitetssjukhuset
angelica.linden-hirschberg@sll.se

Ledamöter »

Lung- och allergisjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Michael Runold
med dr, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Lung- och allergisjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset
michael.runold@sll.se

Ledamöter »

Mag- och tarmsjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Marjo Kapraali
med dr, specialistläkare, ordförande
GHP Stockholm Gastro Center, Sophiahemmet
marjo.kapraali@stockholmgastrocenter.se

Ledamöter »

Medicinsk diagnostik

Torkel Brismar
adj professor, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Radiologi Huddinge
Bild och funktion, Karolinska universitetssjukhuset
torkel.brismar@gmail.com

Ledamöter »

Medicinteknik

Kristina Tedroff
docent, överläkare, ordförande
Kunskapsstyrning och -stöd, Kunskapsutveckling
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kristina.tedroff@sll.se

Ledamöter »

Nervsystemets sjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Karin Wirdefeldt
docent, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Neurologi, Karolinska universitetssjukhuset
karin.wirdefeldt@sll.se

Ledamöter »

Njursjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Peter Bárány
docent, överläkare, ordförande
Medicinsk enhet Högspecialiserad barnmedicin 1
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
peter.barany@sll.se

Ledamöter »

Perioperativ vård och intensivvård

Expertgruppens utlåtanden »

Daniel Törnberg
med dr, överläkare, ordförande
VO Anestesi och intensivvård, Danderyds sjukhus
daniel.tornberg@sll.se

Ledamöter »

Psykisk hälsa

Expertgruppens utlåtanden »

Mats Ek
med dr, master i folkhälsa, överläkare, ordförande
WeMind Psykiatri Tyresö
mats.ek@wemind.se

Ledamöter »

Smärta och reumatiska sjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Carl-Olav Stiller
docent, överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
carl-olav.stiller@ki.se

Ledamöter »

Sällsynta sjukdomar

Ricard Nergårdh
med dr, överläkare, ordförande
Barnendokrin och metabola sjukdomar, Högspecialiserad barnmedicin 2
Tema barn, Karolinska universitetssjukhuset
ricard.nergardh@ki.se

Ledamöter »

Urinvägssjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Caroline Elmér
med dr, specialistläkare, ordförande
Stockholms Urogynmottagning
caroline.elmer@urogyn.se

Ledamöter »

Vaccinationer

Expertgruppens utlåtanden »

Maria Rotzén Östlund
med dr, bitr smittskyddsläkare, ordförande
Smittskydd Stockholm
maria.rotzen-ostlund@sll.se

Ledamöter »

Äldres hälsa

Expertgruppens utlåtanden »

Pauline Raaschou
med dr, överläkare, ordförande
Klinisk farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
pauline.raaschou@sll.se

Ledamöter »

Ögonsjukdomar

Expertgruppens utlåtanden »

Emma Nivenius
med dr, överläkare, ordförande
Ögonklinik 1, S:t Eriks Ögonsjukhus
emma.nivenius@sll.se

Ledamöter »