Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

  • Start
  • / Informationsmaterial

Informationsmaterial

Informationsmaterial

Här kan du beställa våra olika broschyrer via e-post. I beställningen anger du namn och leverensadress samt hur många exemplar du vill ha.
Informationsmaterial om läkemedel och miljö »
Informationsmaterial från Strama Stockholm »

För förskrivare

Kloka listan


Beställ via e-post
klokalistan.hsf@sll.se

Ladda ner pdf:er här »

 

Kloka Listan

Inhalator­karta


Översikt inhalatorer astma/KOL.


Finns endast som pdf

Inhalatorer – Alla

Inhalatorer – Spray

Inhalatorer – Pulver


 


Filmer: Inhalera rätt

Karta över inhalatorer

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre


Beställ via e-post
broschyrer@medicarrier.sll.se


Broschyren i pdf-format

 

Läs webbversionen

Klok läkemedels-behandling av de mest sjuka äldre

Vätskebrist och läkemedel

på särskilt boende för äldre
och i hemsjukvård

 


Broschyren i pdf-format


Pdf för utskrift

Vätskebrist och äldre

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre


Beställ via e-post
broschyrer@medicarrier.sll.se

Ickefarmakologiska åtgärder vid vanligt förekommande symtom hos sköra äldre

Läkemedels­genomgång – checklista

 

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Läkemedelsgenomgång – checklista

Läkemedels­genomgångar

 

Affischen i pdf-format

 

 

Läkemedels­genomgångar

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund


Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se


Broschyren i pdf-format

Antikoagulantia­behandling vid förmaks­flimmer – lathund

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund


Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Film: Hjälp med samtal om alkohol

Alkohol. Riskbruk, skadligt bruk och beroende – lathund

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi


Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se


Broschyren i pdf-format
Lathund för utskrift av häfte

Orala antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi

Janusmed njurfunktion

 

Broschyren i pdf-format

 

 

Janusmed njurfunktion

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

 

Broschyren är under bearbetning.
För information maila: medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Dosförpackade läkemedel inom Stockholms län

Läkemedelsboken

 

Till webbversionen

Läkemedelsboken

Patientinformation

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär

 

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Värt att veta om din sömn och sömnbesvär

Till dig som medicinerar med metformin


 

Ta hand om dina fötter


Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se


Broschyren i pdf-format

Ta hand om dina fötter

Till dig som har typ 2-diabetes

 

Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se

Broschyren i pdf-format

Till dig som har typ 2-diabetes

Bra mat vid typ 2-diabetes


Beställ via e-post
medicinsk.fortbildning.hsf@­sll.se


Broschyren i pdf-format

Bra mat vid typ 2-diabetes

Till dig som medicinerar med Remicade eller Remsima


Broschyren i pdf-format

Till dig som medicinerar med Remicade eller Remsima

Atypisk femurfraktur – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Osteonekros i käkbenet – till dig som ska behandlas med bisfosfonat eller denosumab


Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?

 

Beställ via e-post medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se

Broschyren i pdf-format

Varför byter apoteken ut dina läkemedel?