Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Föreläsningsmaterial

Föreläsningsmaterial från fortbildningar som genomförts


I Stockholm finns åtta lokala allmänläkarnätverk, som regelbundet samlas för föreläsningar och diskussioner kring relevanta ämnen. Logga in för att hitta material från dessa fortbildningstillfällen.

Kontakta fortbildningsenheten

medicinsk.fortbildning.hsf@sll.se
eller fyll i formuläret.