Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Läkemedel och miljö

Här kan du söka efter information om läkemedels miljöpåverkan. Du kan söka på en aktiv substans. Om inte annat anges avses miljöpåverkan vid användning.

Information om klassificeringen

I dokumenten får du information om klassificering av substansers miljöfarlighet och miljörisk. Klassificering av risken bygger vanligtvis på teoretiska beräkningar. (För mer information, se under Klassificering.)

För vissa substanser har även en riskbedömning gjorts utifrån halter som uppmätts i miljön i Sverige och effektstudier som bedömts vara av god kvalitet. Den bedömningen finns presenterad i dokumenttexten för respektive substans och är utförd av oberoende ekotoxikologisk expertis. Ett kontinuerligt arbete pågår att förse fler substansdokument med denna typ av miljöinformation och även presentera jämförelser av miljörisk mellan substanser avsedda för samma indikation. Utifrån denna typ av riskbedömning har en förteckning över miljöbelastande läkemedel Pdf, 125.3 kB.tagits fram inom ramen för Region Stockholms miljöprogram 2017–2021.

Aktuellt

Analys: Brant ökning av multiresistenta bakterier
Läkemedelsvärlden
2022-01-24

Nationell insats mot antibiotikaresistens
Läkemedelsvärlden
2022-01-24

Reducing antimicrobial resistance in food production: How healthcare professionals can help
Health Care Without Harm
2022-01-21

Antibiotika på recept svagt nedåt även 2021
Läkemedelsvärlden
2022-01-20

Antimicrobial resistance collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis
Lancet, DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02724-0
2022-01-19

Wolfram, J., Stehle, S., Bub, S., Petschick, L.L. and Schulz, R. (2021) Water quality and ecological risk in European surface waters – Monitoring improves while water
quality decreases. Environment International 152: 106479. doi:10:1016/j.envint.2021.106479

Effektivare rening kostar miljarder
Läkemedelsvärlden
2022-01-14

Miljöskadlighet bör vägas in vid beslut om var läkemedel får säljas
Läkemedelsverket
2022-01-10

Engelsk flagga

Sök på bokstav

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z