Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

 • Start
 • / Nationellt införande av läkemedel

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

Logga_NT_RådetRättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. obinutuzumab (Gazyvaro)
 2. Ocrevus (okrelizumab)
 3. Ofev (nintedanib)
 4. okrelizumab (Ocrevus)
 5. olaparib (Lynparza)
 6. Olumiant (baricitinib)
 7. ombitasvir/­paritaprevir/­ritonavir (Viekirax)
 8. onasemnogen abeparvovek (Zolgensma)
 9. Ondexxya (andexanet alfa)
 10. Onivyde (irinotekan)
 11. Onpattro (patisiran)
 12. Opdivo (nivolumab)
 13. Orkambi (lumacaftor/­ivacaftor)
 14. osimertinib (Tagrisso)
 15. OTL-200
 16. Oxervate (cenegermin)