Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

 • Start
 • / Nationellt införande av läkemedel

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

In English In English
Rekommendationer
Pågående ärenden
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Mavakamten
 2. Mayzent (siponimod)
 3. melflufen (Pepaxto)
 4. mepolizumab (Nucala)
 5. Minjuvi (tafasitamab)
 6. mitapivat
 7. mogamulizumab (Poteligeo)
 8. mosunetuzumab (Lunsumio)
 9. Mylotarg (gemtuzumab ­ozogamicin)
Medicinteknik
Podden Rådet från NT-rådet
Uppföljning och statistik

 Kontakt: nt-radet@skr.se