Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

In English In English
Rekommendationer
Pågående ärenden
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
  1. Mavakamten
  2. Mayzent (siponimod)
  3. melflufen (Pepaxto)
  4. mepolizumab (Nucala)
  5. Minjuvi (tafasitamab)
  6. mitapivat
  7. mogamulizumab (Poteligeo)
  8. mosunetuzumab (Lunsumio)
  9. Mylotarg (gemtuzumab ­ozogamicin)
Medicinteknik
Podden Rådet från NT-rådet
Uppföljning och statistik

 Kontakt: nt-radet@skr.se