Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

 • Start
 • / Nationellt införande av läkemedel

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

In English In English
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. MABp1 (Xilonix)
 2. Mavenclad (kladribin)
 3. Mayzent (siponimod)
 4. mepolizumab (Bosatria)
 5. mepolizumab (Nucala)
 6. midostaurin (Rydapt)
 7. mogamulizumab (Poteligeo)
 8. Mylotarg (gemtuzumab­ozogamicin)
 9. Mysimba (bupropion/­naltrexon)
Rekommendationer
Podden Rådet från NT-rådet Knapp
Så arbetar vi

 Kontakt: Sofie Alverlind