Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

 • Start
 • / Nationellt införande av läkemedel

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

Logga_NT_RådetRättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. galkanezumab (Emgality)
 2. Gazyvaro (obinutuzumab)
 3. gemtuzumab­ozogamicin (Mylotarg)
 4. Givlaari (givosiran)
 5. givosiran (Givlaari)
 6. glekaprevir/­pibrentasvir (Maviret)
 7. Glukagon nasalt
 8. glutamin (Xyndari)
 9. guanfacin (Intuniv)