Regionernas samverkansmodell för läkemedel och medicintekniska produkter.

 • Start
 • / Nationellt införande av läkemedel

Nationellt införande av läkemedel

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

NT-rådet

Sveriges regioner samarbetar kring vilka nya läkemedel som ska införas i sjukvården. NT-rådet har mandat att ge rekommendationer om hur vissa läkemedel ska användas i Sverige.

Logga_NT_RådetRättvis och jämlik tillgång till nya läkemedel genom effektiv användning av våra gemensamma resurser.
Rekommendationer
Samverkan
Så arbetar vi

Sök på produktnamn eller substansnamn

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. baricitinib (Olumiant)
 2. Bavencio (avelumab)
 3. bempedinsyra
 4. benralizumab (Fasenra)
 5. benralizumab (Fasenra)
 6. Beovu (brolucizumab)
 7. Besponsa (inotuzumab ozogamicin)
 8. bevacizumab (Avastin)
 9. bezlotoxumab (Zinplava)
 10. blinatumomab (Blincyto)
 11. Blincyto (blinatumomab)
 12. Bosatria (mepolizumab)
 13. Braftovi (enkorafenib)
 14. brexucabtagene autoleucel (Tecartus)
 15. brolucizumab (Beovu)
 16. buprenorfin (Probuphine)
 17. bupropion/­naltrexon (Mysimba)
 18. burosumab (Crysvita)